Dr. Ly Pham

 Dr. Ly Thi Pham is known as an independent expert in higher education studies, who has experiences in both public and private sectors in tertiary education. She was a Fulbright scholar in Pratt Institute, New York, USA in 2008 and has been invited to speak at several national and international conferences. Dr Ly Pham’s fields of expertise are educational policies, university governance and international education. She serves as editor for three monthly publications on international education in Vietnam, as well as a reviewer for Studies in Higher Education (Australia). She is currently Dean of Research Program at International Education Institute, a self-financed organization affiliated to Vietnam National University HCMC and Director of Center for Higher Education Evaluation and Research at Nguyen Tat Thanh University (www.cheer.edu.vn/en). She has been recently appointed Member of National Committee for Education and Human Resource Development by the Primary Minister of Vietnam. Most of her writing can be accessed at her own website: www.lypham.net.
 
Tiến sĩ Phạm Thị Ly được biết tới như một người nghiên cứu độc lập về giáo dục ĐH, một người có kinh nghiệm trong cả khu vực công và khu vực tư của giáo dục đại học ở Việt Nam. Bà từng là Học giả Fulbright năm 2008 ở Trường Đại học Pratt, New York, Hoa Kỳ, và tham gia nhiều hội thảo trong nước cũng như ngoài nước với tư cách diễn giả. Lĩnh vực quan tâm của bà là chính sách giáo dục, quản trị đại học và giáo dục quốc tế. Bà làm biên tập cho ba bản tin về giáo dục quốc tế ở Việt Nam, đồng thời là người bình duyệt cho Tập san Studies in Higher Education và tập san The Asia-Pacific Educational Researcher. Hiện nay bà là Giám đốc Chương trình Nghiên cứu của Viện Đào tạo Quốc tế, ĐH Quốc gia TPHCM và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Giáo dục ĐH, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Việt Nam. Bà vừa được Thủ tướng bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc gia và Phát triển Nguồn Nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021. Hầu hết các bài viết của bà có trên trang web cá nhân www.lypham.net.

Affiliation: 
Nguyễn Tất Thành University & VNU HCMC