Dr. Nguyễn Thị Hậu

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, sinh tại Hà Nội. Quê quán: An Giang
Tốt nghiệp Khoa Lịch sử trường Đại học tổng hợp TPHCM, chuyên ngành Khảo cổ học năm 1980 (nay là trường ĐHKHXH VÀ NV TPHCM)
Tiến sĩ  Khảo cổ học tại Viện Khoa học xã hội TPHCM 1997.
- Giảng viên trường đại học tổng hợp TPHCM (1981 - 1994)
- Phó Giám đốc bảo tàng lịch sử TPHCM (1998 - 2005)
- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM (2008 - 2014).
Hiện nay là Phó Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử VN, Tổng Thư ký hội khoa học lịch sử TPHCM.
- Đã xuất bản 04 sách chuyên khảo và nhiều báo cáo khoa học về khảo cổ học Nam bộ và bảo tồn di sản văn hóa.
- Hướng nghiên cứu chính: Tiền sử vùng đất Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh, Văn hóa Óc Eo – Phù Nam ở Nam bộ, Bảo tồn di sản đô thị vì sự phát triển bền vững.

Affiliation: 
USSH, Vietnam National University HCMC