Dr. Trương Minh Huy Vũ

TS. Trương Minh Huy Vũ hiện là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế (SCIS), trực thuộc Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ tại trường Đại học tổng hợp Bochum năm 2010 và bảo vệ luận án Tiến sĩ Kinh tế -Chính trị quốc tế tại Đại học Bonn, CHLB Đức năm 2014.

 

TS. Trương Minh Huy Vũ nổi tiếng với nhiều bài nghiên cứu, bình luận, đưa sáng kiến, giải pháp về quản lý tranh chấp Biển Đông. Các ấn phẩm của TS. Trương Minh Huy Vũ xuất hiện trên các tạp chí khoa học và thảo luận chính sách như Revista Brasileira de Política Internacional, East Asia Policy, E-International Relations, ASIEN, International Policy Digest, The Diplomat, v.v… Ông cũng là đồng chủ biên tập sách “A Regional Power Shift in the Making? The Rise of China and the South China Sea Disputes” xuất bản năm 2015.

Affiliation: 
USSH, Vietnam National University HCMC