Dr. Trần Anh Tiến

Tiến sĩ Trần Anh Tiến tốt nghiệp cử nhân ngành Xã hội học tại ĐH KHXH&NV – ĐHQG TPHCM năm 2000, tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ Xã hội học tại ĐH Bang Iowa, Hoa Kì vào năm 2007 và 2015. TS Trần Anh Tiến hiện là Phó trưởng phòng Quản lí Khoa học – Dự án, trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG TPHCM. Ông cũng tham gia giảng dạy các môn chuyên ngành xã hội học cho sinh viên đại học và sau đại học tại Khoa Xã hội học của Trường. Ông quan tâm nhiều đến các nghiên cứu về những biến đổi và phát triển xã hội, kinh tế, di dân và tái định cư, môi trường và đô thị. Ông đã từng tham gia, thiết kế và làm điều phối cho rất nhiều các đề tài và dự án nghiên cứu xã hội, điển hình như “Nâng cao năng lực giảm nghèo tại các địa phương Việt Nam,” “Vấn đề giảm nghèo trong quá trình đô thị hóa tại TPHCM,” “Tìm hiểu thực tiễn vấn đề phụ nữ lấy chồng Đài Loan tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long”… Hiện ông còn là thành viên Ban biên tập Tạp chí AsTEN (The Association of Southeast Asian Teacher Education Network)

Affiliation: 
USSH, Vietnam National University HCMC