NGUYỄN HỮU SỬ

NGUYỄN HỮU SỬ
Phòng nghiên cứu Phật giáo, Viện nghiên cứu Tôn giáo, VASS.
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam.
Phone: +84 916139369 Email: nguyensu@edu.ac.vn
 
-         Từ 2012- nay: Phòng Nghiên cứu Phật giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
-         2012: Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Phúc Kiến
 
1. Hệ thống chuyên môn đào tạo
          Học vị: Cử nhân Hán ngữ văn (2012)
          Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên
2. Các lĩnh vực nghiên cứu:
          - Lịch sử Phật giáo Việt Nam (Tư tưởng, nghi lễ, mỹ thuật)
          - Lịch sử cổ trung đại Việt Nam         
3. Các đề tài/ dự án, sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã tham gia hoặc đã công bố:
Sách xuất bản:
- Nguyễn Sử, Lịch sử thư pháp Việt Nam, nxb. Thế giới, 2017.
- Nguyễn Sử (viết chung),  Di sản Hán Nôm đình Chèm , nxb. Thế giới, 2015.
1.     Giá trị di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà tỉnh Bắc Giang, Đề tài cấp nhà nước, Viện nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm KHXH – VN, 2015.
2.     Giá trị đạo đức của Phật giáo trong lối sống người Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm KHXH – VN, 2015
3.     Di sản Mộc bản Phật giáo Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm KHXH – VN, 2015.
4.     Biến đổi tôn giáo ở Tây Nguyên, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm KHXH – VN. 2015.
5.     Tư tưởng thiền Lâm Tế của thiền sư Chân Nguyên qua tác phẩm Kiến tính thành Phật, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm KHXH – VN, 2015.
6.     Truyền thừa và kế đăng chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà tỉnh Bắc Giang, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm KHXH – VN, 2014.
 
Các bài báo khoa học:
1.     Nguyễn Hữu Sử, “Quy trình khắc in mộc bản truyền thống Việt Nam”, Hội thảo “Giá trị di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và Bổ Đà tỉnh Bắc Giang” (05/2016)
2.     Nguyễn Hữu Sử, “Khảo về thiền sư Tính Chúc Đạo Chu” (Hội thảo thiền phái Tào Động Việt Nam).
3.     Nguyễn Hữu Sử, “Di sản Mộc bản chùa Phước Lâm” (Hội An) (Viết chung với Ngô Đức Chí) Hội thảo di sản Phật giáo Miền trung.
4.     Nguyễn Hữu Sử, “Thần quyền và Vương quyền – Qua nghiên cứu Đại Việt sử ký toàn thư” trên Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (Số 12/2014)
5.     Nguyễn Hữu Sử, “Trai đàn chẩn tế triều Nguyễn” trên Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (số 07/2014).
6.      “Một số giá trị của Phật giáo đối với đạo đức, lối sống con người Việt Nam hiện nay” Bài viết tham dự hội thảo khoa học: Phát huy giá trị của tôn giáo nhằm xây dựng, nâng cao đạo đức, lối sống con người Việt Nam hiện nay: Thực trạng những vấn đề đặt ra và phương hướng giải pháp” tại Tp Hồ Chí Minh do Viện nghiên cứu Tôn giáo và Viện khoa học xã hội vùng Nam bộ phối hợp thực hiện. (Viết chung)
7.     Nguyễn Sử, Phan Thị Thu Hằng: “Về mối quan hệ giữa vương quyền và thần quyền trong tư tưởng chính trị - xã hội của vùa Minh Mạng từ góc nhìn di sản văn hóa” trên tạp chí Di sản văn hóa (số 02/2014)
8.      “Vai trò của các tăng sỹ Trung Hoa hoằng pháp tại Việt Nam thế kỷ XVII – XVIII” trên Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (số 04/2013).2/2013 ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽
Các hoạt động nghệ thuật
•    07-2015: Tổ chức triển lãm thư pháp “Khói mây vương giấy” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
•    12- 2014: Tham gia triển lãm thư pháp “Biển đảo – Tổ quốc” tổ chức tại Viện nghiên cứu Hán Nôm
•    02 – 2013: Tham gia triển lãm thư pháp hành vi đường phố tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội
•    05 – 2012: Tham gia triển lãm thư pháp “Hàn hải sinh hương” tại Phúc Châu, Phúc Kiến
•    05 - 2010: Tham gia triển lãm giao lưu Việt – Hàn  tại Jeju, Korea
•    01 - 2010: Tham gia triển lãm giao lưu thư pháp Việt Nam và Trung Quốc
•    04 - 2009:Tham gia triển lãm giao lưu Việt – Hàn tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội
•    02 - 2009: Tham gia triển lãm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ, Hà Nội
•    01 - 2009: Tham gia triển lãm thư pháp “Phố Ông Đồ” tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội
Các hoạt động khác:
2014 -  Viết bài tham dự Thông báo Hán Nôm 2014.
2014 - Tham gia giảng dậy Hán Nôm tại Trường Trung cấp Phật học Nha Trang.
2015 - Thuyết trình về nghiên cứu “Lịch sử in ấn kinh điển Việt Nam qua nghiên cứu trường hợp chùa Vĩnh Nghiêm” tại trường đại học Otani, Nhật Bản.
 
 

Affiliation: 
Institute for Religious Studies, VASS